‘Stichting Rotterdam-Maaskant: ‘voor een meer bewuste beleving van de architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke vormgeving’

De uitreiking van de Maaskantprijs vindt sinds 1978 jaarlijks plaats.
In de even jaren gaat de Grote Maaskantprijs, een bedrag van 25.000 euro, naar één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicistische, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten.
In de oneven jaren wordt, sinds 1985, de Jonge Maaskantprijs uitgereikt. De aanmoedigingsprijs van 5.000 euro, een oorkonde en een subsidie voor een communicatieve uiting, gaat naar architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers van 35 jaar of jonger.