# 4 Energie en Ruimte

Datum: woensdag 12 juni 2019
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: POST Podium, het voormalige postkantoor aan Coolsingel 42
Tickets: €10 regulier | €6 studenten | https://dedependance.stager.nl/web/tickets/324822

In Maaskant Dialoog #4 gaan landschapsarchitect Dirk Sijmons en klimaat- en energie-expert Diederik Samsom in gesprek over de betekenis van de energietransitie voor stad en landschap. Wat is de ruimtelijke weerslag van het duurzaam opwekken van onze energie? Hoe kunnen we de energietransitie stevig integreren in het omgevingsbeleid? Hoe creëren we draagvlak voor de vergroening van de samenleving? En welke taak is er voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek?

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw, met een enorme impact op onze fysieke omgeving. Van windmolens in de Noordzee en hele wijken die van het aardgas af moeten tot de aanleg van zonneparken, warmtenetten en de zogenaamde smart grids. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur, zowel boven- als ondergronds.

De vierde Maaskant Dialoog wordt ingeleid door Michelle Provoost (Independent School for The City) en gemodereerd door Thijs Barendse (De Dépendance). Dit programma maakt onderdeel uit van de Rotterdam Architectuur Maand en wordt mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam-Maaskant en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

In 2018 was het 40 jaar geleden dat de eerste Grote Rotterdam-Maaskantprijs werd uitgereikt, een prijs voor personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele beleving van architectuur of landschapsinrichting. Voor deze gelegenheid organiseert Stichting Rotterdam-Maaskant een reeks dialogen over architectuur als publieke zaak en de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd.

photo