de Maaskant Dialogen - over de bredere betekenis van architectuur en stedenbouw in het licht van actuele maatschappelijke opgaven

photo

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de eerste Grote Maaskantprijs werd uitgereikt. Het jubileum is voor Stichting Rotterdam-Maaskant aanleiding voor het organiseren van een reeks publieke gesprekken - de Maaskant Dialogen – over de bredere betekenis van architectuur en stedenbouw in het licht van actuele maatschappelijk opgaven.

De uitreiking van de Maaskantprijs vindt sinds 1978 jaarlijks plaats. In de even jaren gaat de Grote Maaskantprijs, een bedrag van €25.000, naar één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicistische, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten.

In de oneven jaren wordt, sinds 1985, de Jonge Maaskantprijs uitgereikt. De aanmoedigingsprijs van €5.000 een oorkonde en een subsidie voor een communicatieve uiting, gaat naar architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers van 35 jaar of jonger.