archief
2018
De Maaskant Dialogen #1
Loïc Wacquant en Arnold Reijndorp

6 juni 2018, Kriterion, Groothandelsgebouw Rotterdam

In 2018 was het 40 jaar geleden dat de eerste Grote Rotterdam-Maaskantprijs werd uitgereikt, een prijs voor personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de culturele beleving van architectuur of landschapsinrichting. Voor deze gelegenheid organiseert Stichting Rotterdam-Maaskant een reeks dialogen over architectuur als publieke zaak en de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd.

over stedelijke marginaliteit

Op woensdagavond 6 juni vindt de eerste Maaskant Dialoog plaats tussen de Franse socioloog Loïc Wacquant en oud-Maaskantprijswinnaar Arnold Reijndorp. Wacquant (UC Berkeley) is één van ’s werelds meest gerenommeerde sociologen en werd beroemd met zijn vergelijkende onderzoek naar sociale ongelijkheid en gettovorming in Zuid-Chicago en de Parijse banlieues. Op uitnodiging van Stichting Rotterdam-Maaskant komt hij naar Kriterion in het Groothandelsgebouw voor een lezing over Stedelijke Marginaliteit en Territoriale Stigmatisering, waarna hij met Reijndorp in gesprek gaat over de politieke productie en sociaal-ruimtelijke distributie van stedelijke marginaliteit en de betekenis ervan binnen de Nederlandse en Rotterdamse context.

De avond wordt gemodereerd door Saskia van Stein (NAiM/Bureau Europa) en ingeleid door Michelle Provoost (Crimson Architectural Historians / The Maaskant School for the City).

Dit programma is de eerste in een reeks Maaskant Dialogen die door Stichting Rotterdam-Maaskant worden georganiseerd in aanloop naar de uitreiking van de Grote Maaskantprijs op 16 november. De reeks wordt mede-ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Brand Urban Agency. Deze dialoog komt tot stand in samenwerking met Podium voor Stadscultuur De Dépendance.

Loïc Wacquant is professor sociologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker bij het Centre de Sociologie Européenne in Parijs. Zijn onderzoek richt zich op stedelijke armoede, ongelijkheid, raciale overheersing, de strafstaat, sociale theorie en de politiek van de rede. Hij is met zijn leermeester Pierre Bourdieu auteur van Argumenten. Voor een reflexieve maatschappij (1992). Over zijn ervaringen als bokser in de Woodlawn Boys Club in Chicago schreef hij Body and Soul. Notebooks of an Apprentice Boxer (2004). Zijn boeken zijn vertaald in twintig talen, waarvan twee in het Nederlands: Paria’s van de stad. Nieuwe marginaliteit in tijden van neoliberalisme (2012) and Straf de armen. Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid (2006 / herziene uitgave 2016).

Arnold Reijndorp studeerde architectuur aan de TU Delft en werkte in de jaren ‘70 en ‘80 als projectcoördinator stadsvernieuwing in Rotterdam. Daarna ontwikkelde hij zich tot zelfstandig onderzoeker en universitair docent (UvA) op het snijvlak van sociaal-culturele ontwikkelingen en ruimtelijk transformaties in bestaande en nieuwe steden. Aan het eind van de jaren 90 was hij plaatsvervangend hoogleraar Ontwerpen en Architectuursociologie aan de TU Berlijn en de afgelopen tien jaar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is (co-)auteur van verschillende boeken, waaronder Buitenwijk. Stedelijkheid op afstand (1998), Stadswijk. Stedenbouw en dagelijks leven (2004), De alledaagse en de geplande stad (2010) en Op zoek naar nieuw publiek domein (2013). In 2012 werd hem de Grote Maaskantprijs toegekend.