winnaar 1996
grote Maaskantprijs
geen winnaar
voordracht: Rotterdamse Haven
juryleden

Arie Graafland

Hein van Haaren

Joop Linthorst

Ed Taverne

Klaus Vollmer

reader

Michelle Provoost  1996-voordracht-rotterdamse-haven-juryrapport.pdf

“Het toekennen van de prijs aan een virtueel netwerk behoort niet tot de mogelijkheden en evenmin behoort daartoe een activiteit op publicitair of wetenschappelijk gebied.”

De keuze van de jury voor de Rotterdamse Haven vloeit voort uit het perspectief dat de jury heeft op de noodzakelijke heroriëntatie van de architectonische disciplines (opleiding, ontwerppraktijk en kritische reflectie) op de condities, programma's en technologieën die voortvloeien uit ontwikkelingen op het gebied van internationalisering. globalisering en informatisering. De Rotterdamse haven is zowel voor de architectuur, stedenbouw als landschap een buitengewoon leerrijk en inspirerend voorbeeld van moderne vormgeving; van een ruimte waarvan de orde minder wordt bepaald door de vertrouwde concepten van planning en stedenbouw, als wel door het snel en creatief sturen en loodsen van stromen, bewegingen en krachten op het gebied van transport en communicatie. Door de kennisinfrastructuur als een daaraan beantwoordende, ongekende ruimtelijke infrastructuur, is de haven een voorbeeld dat inzichtelijk maakt, hoe, op welke wijze en met welk resultaat in de toekomst aan de inrichting van de rest van Nederland zal moeten worden gesleuteld.

De haven is een uniek laboratorium voor een nieuw type omgeving met nieuwe attributen, andere omgangsvormen en onvoorspelbare regels. Hij vormt in toenemende mate een inspirerende context voor theorie en praktijk van architectuur, stedenbouw en landschap. Er zijn krachten werkzaam die breken met bestaande concepten op het gebied van tijd, ruimte, massa en gedrag. Daarmee levert de haven een belangrijke case in het onderzoek van sociologen, ruimtelijk-economen en geografen die zich bezighouden met de problematiek van de stad en zijn omgeving in wereldomspannende economische verhoudingen.

Hoewel het bestuur de voordracht interessant vindt, acht het deze strijdig met de doelstellingen. Het toekennen van de prijs aan een virtueel netwerk behoort niet tot de mogelijkheden en evenmin behoort daartoe een activiteit op publicitair of wetenschappelijk gebied. Het bestuur accepteert de keuze van de jury niet.