winnaar 2020
grote Maaskantprijs
Michelle Provoost


FOTO Maarten Laupman
FOTO Maarten Laupman


juryleden

Caro van de Venne
Sylvia Pijnenborg
Lara Schrijver
Jop Fackeldey
Rubén Dario Kleimeer  juryrapport_2020.pdf

website
https://www.schoolforthecity.nl/“Provoost combineert reflectie met praktijk, en weet vanuit een originele zienswijze anderen te betrekken bij het wel en wee van de stad.”

De Grote Maaskantprijs wordt dit jaar toegekend aan Michelle Provoost, directeur van het INTI, lid van het Dean-Team van de Independent School for the City, en partner bij Crimson Historians & Urbanists. Provoost combineert reflectie met praktijk, en weet vanuit een originele zienswijze anderen te betrekken bij het wel en wee van de stad. De jury kent de prijs toe voor haar werk, dat diepgaand onderzoek verricht naar de (mondiale) stad en maatschappelijke vraagstukken die in de gebouwde omgeving verankerd zijn.

Provoost toont zich een zorgvuldig denker, wiens werkwijze bij uitstek geschikt is voor de huidige periode van transitie, waarin grootschalige maatschappelijke vraagstukken hun weerslag hebben op de oude zekerheden van het bouwen. Zij weet de gebouwde omgeving te ontrafelen vanuit concrete feiten en plekken, waarbij vele perspectieven worden aangeboord vanuit onderzoek, observaties en ervaringen van zowel onderzoeker als gebruiker. Specifieke problemen krijgen daarmee een grotere context, zoals de ruimtelijke kwaliteiten van de naoorlogse stad, de werking van de publieke ruimte, of de inrichting van bottom-up strategieën.

Provoost ontwikkelt haar werk – dat in zichzelf van hoog niveau is – nadrukkelijk in samenwerkingen, in binnen- en buitenland. Hiermee creëert ze draagvlak voor een breder perspectief. Haar houding streeft naar het wegnemen van vooringenomenheid en het openstellen voor gesprek. Juist door zich te onthouden van directe oordelen, weet Provoost onverwachte perspectieven aan het licht te brengen. Het is die kwaliteit die haar historische, observerende en ook activistische blik blijvend van waarde maakt voor de actuele praktijk van architectuur en stadmaken.

prijsuitreiking
Op vrijdag 26 maart 2021 werd de Grote Maaskantprijs 2020 uitgereikt aan architectuurhistoricus Michelle Provoost. De Prijsuitreiking en het dankwoord van Michelle Provoost is te zien op vimeo.

documentaire
Documentairemakers Gabriëlle Provaas en Rob Schröder maakten een mini-documentaire over het werk van Provoost. De documentaire (duur ongeveer 20 minuten) volgt Michelle Provoost in verschillende settings. Vanuit de collegezaal van de Independent School for the City aan de Delftsestraat in Rotterdam vertelt ze over haar voorliefde voor Hugh Maaskant, en hoe het gebouw waarin de school huist – ook een Maaskant – kan worden behouden. Ook neemt Provoost de kijker mee naar satellietstad Hoogvliet waar ze samen met Crimson het her­struc­tu­re­rings­project Wimby! realiseerde, een unicum dat bol staat van experiment op het gebied van architectuur, stedenbouw, cultuur en onderwijs.
De minidocumentaire werd op verzoek van de Stichting Rotterdam Maaskant gemaakt door Gabriëlle Provaas en Rob Schröder die bekend staan om hun doortastende documentaires als Ouwehoeren (2012), Plastic Harem (2014) en Hollandse Meesters in de 21e eeuw - Jonas Staal (2016).
> bekijk documentaire op vimeo