winnaar 2016
grote Maaskantprijs
Tracy Metz


PHOTO Yukikho
PHOTO Bibi Veth
Zoet&Zout 2012
Zoet&Zout 2012
Huis in Frankrijk 2010
PRET! 2002
PRET! 2002 PHOTO Janine Schrijver
Nieuwe natuur 1998
Snelweg 1996
Snelweg 1996 PHOTO Theo Baart
PHOTO Yukikho


juryleden

JaapJan Berg
Frits van Dongen
Jannemarie de Jonge
Karin Laglas
Leen Verbeek
website
http://www.tracymetz.nl/“Metz brengt met haar activiteiten bij herhaling relevante en urgente zaken en ontwikkelingen onder de aandacht van zowel een breed als vakinhoudelijk publiek.”

Journalist, auteur en presentator Tracy Metz is winnaar van de Grote Maaskantprijs 2016. Tracy Metz krijgt de prijs vanwege de vele publicaties, activiteiten en initiatieven die zij sinds 1980 heeft ontplooid.
Metz brengt met haar activiteiten bij herhaling relevante en urgente zaken en ontwikkelingen onder de aandacht van zowel een breed als vakinhoudelijk publiek. Daarbij zoekt en vindt zij raakvlakken tussen verschillende disciplines en onderwerpen. Toegankelijkheid is bij veel van de door Metz ondernomen projecten vanzelfsprekend.

Deze bijzondere kwaliteit als boodschapper en vertaler van gedachtegoed op meerdere niveaus en podia spreekt de jury bijzonder aan. Temeer omdat het vakgebied gebaat is bij goede analyses en zichtbaarheid van de waarde en kracht van ontwerp en het gedachtegoed van ontwerpers. De jury prijst haar kunde om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de toegevoegde waarde en kwaliteit van ontwerp en ontwerpers van de gebouwde en natuurlijke omgeving duidelijk te maken aan een groot publiek.